Classic Tetris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích chơi Tetris đây bạn là phiên bản cổ điển của trò chơi giải trí nhất của mọi thời đại. Bạn có thể chơi một mình hoặc với một người bạn.