Classic Ancient Shanghai

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Vì vậy Mahjong đã được chơi ở châu Á cổ đại. Điều gì là nó về nó là tìm các cặp của nhau, đảm bảo rằng điều này là không đè bẹp trong số rất nhiều tác phẩm khác.