Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Vì vậy Mahjong đã được chơi ở châu Á cổ đại. Điều gì là nó về nó là tìm các cặp của nhau, đảm bảo rằng điều này là không đè bẹp trong số rất nhiều tác phẩm khác.