Clash of Olympians

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn người anh hùng người thích để bảo vệ đền thờ của quân địch. Tính góc và lực lượng của sự ra mắt để giết chúng trước khi chúng đến.