Civiballs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để có được bóng trong lọ màu sắc tương ứng, cho điều này bạn phải nghĩ về trật tự đó để cắt chuỗi và sử dụng các đối tượng của màn hình.