Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ khách sở thú đưa họ để xem những con vật mà họ muốn. Bạn cũng có để nuôi các loài động vật và làm sạch lồng