Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách sở thú đưa họ để xem những con vật mà họ muốn. Bạn cũng có để nuôi các loài động vật và làm sạch lồng