City Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành chụp hình phạt của bạn. Sử dụng phím dài để lựa chọn mà bạn đánh bóng được đánh dấu bằng những dấu chấm màu đỏ và sau đó mục tiêu của bạn. Khi bạn rời khỏi biểu tượng ngọn lửa nhanh chóng nhấn các phím mũi tên trái và phải.