City Siege 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các khu rừng đầy những người lính của kẻ thù và bạn phải tồn tại bằng cách tạo ra đội quân riêng của mình mà có thể đối phó với họ.