City Siege 3 Jungle Siege Fubar Pack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trận mới trong phiên bản mới này của trò chơi này cuộc chiến tranh lớn. Hình thành một đội quân với binh lính người thích để tấn công quân đội giặc cứu dân thường.