City Shootout

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp và bạn phải bắn lính địch nào xuất hiện trong cửa sổ, trong xe hoặc máy bay trực thăng.