City Racer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi, bấm vào "New Game", chọn chế độ trò chơi mà bạn thích, lựa chọn các giai đoạn và chiếc xe mà bạn thích tính năng của nó. Với 'không gian' bạn sử dụng Nitro và dầu lỡ 'Ctrl' trượt đối thủ của bạn.