City Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một quân đội có khả năng xâm nhập vào các thành phố trước khi họ phá hủy bạn. Chọn loại lính như những kẻ tấn công và khu vực đi để bảo vệ.