Circus Zebra

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trapeze giúp để nhận tất cả các loài động vật của zebra xiếc. Đối với điều này, bạn phải vượt qua rất nhiều bài kiểm tra, thực hiện trên dây tập đi, nhảy vào trampolines, swing trong cuedas và cuối cùng ném thùng và thông qua các hoop là