Circles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có 100 giây để có được càng nhiều bức ảnh trong vòng hai vòng tròn. Bạn di chuyển bằng phím mũi tên và bắn bằng "Space".