Cinema Panic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của một bộ phim phục vụ nước ngọt, bỏng ngô, bánh mì kẹp thịt, vv Chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng để có nhiều đuôi và không tức giận.