Cindy the Hairstylist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cindy có một thợ làm tóc trong thành phố và có để phục vụ cho khách hàng của họ để họ được hạnh phúc. Bạn phải gội đầu, thuốc nhuộm, cắt, tất cả mọi thứ mà làm cho một thợ làm tóc.