Cinderella Princess Cleanup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong cuộc sống khó khăn và bạc bẽo của ông nông dân, Cinderella lá lông mi và móng currando như điên để rời khỏi cabin sạch sẽ như luôn gọn gàng.