Cigarette Killer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho công ty của bạn tuân thủ các quy định về hút thuốc lá ở nơi công cộng. Trợ giúp với người xem tìm thấy tất cả thuốc lá có trong phòng và tắt chúng với súng nước của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài.