Chronotron

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng các cỗ máy thời gian để tương tác với các phiên bản trước đây của mình, bạn có thể tạo nhiều phiên bản khi cần thiết. Để sử dụng các vị trí máy mình ở phía trước và nhấn 'không gian'.