Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một CACupid của mãi mãi về sau cao đưa ra lời khuyên tốt về những vấn đề của trái tim, rơi vào tình yêu quá dễ dàng, đặc biệt là nếu bạn chọn quần áo phù hợp và kiểu tóc.