Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một CACupid của mãi mãi về sau cao đưa ra lời khuyên tốt về những vấn đề của trái tim, rơi vào tình yêu quá dễ dàng, đặc biệt là nếu bạn chọn quần áo phù hợp và kiểu tóc.