Chroma Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó giống như Tiến sĩ Mario biết các trò chơi Space Invaders, tuyệt vời để dành thời gian giải trí kết hợp. quả bóng đồng quản trị của cùng một màu sắc trên các lỗi tương ứng.