Christmas Turkey Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí nhà cho Giáng sinh đặt cây, đồ trang trí, quà tặng, bạn cũng có thể phục vụ gà tây trên bàn cho tất cả các bạn bè bạn mời đi ăn tối Giáng sinh.