Christmas Gift Store

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm quà tặng Santa Claus để trẻ em có yêu cầu. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể mua các vật phẩm mới và đồ chơi.