Christmas Dinner

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Chuẩn bị gà tây cho bữa ăn tối Giáng sinh theo các bước của công thức đó sẽ giải thích nấu ăn.