Christmas Dinner

Đang tải trò chơi...
Chuẩn bị gà tây cho bữa ăn tối Giáng sinh theo các bước của công thức đó sẽ giải thích nấu ăn.