Christmas Cannon Blast

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

người giúp Lanza của ông già Noel với các thùng để đến được trung tâm của mục tiêu. Vượt vòng lửa và tất cả các loại chướng ngại vật trên mỗi màn hình.