Christina Aguilera MakeUp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thay đổi giao diện của Christina cho việc phát hành một album mới, bạn có nhiều lựa chọn để thực hiện một sự thay đổi triệt để hay chỉ là cải thiện phong cách của họ.