Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay là ngày công việc và bạn phải giúp cô bé này để rửa đồ chơi của họ, phòng phân loại, đặt máy giặt, phơi quần áo và sắt.