Chomping Chimp

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con khỉ nhỏ để thu thập Charlie nhảy từ lòng bàn tay trái cây trong lòng bàn tay và cuối cùng mất chiếc nhẫn. Khó khăn là ở một số cây chỉ có thể xảy ra một lần.