Chocolate Shop Frenzy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận cửa hàng sô cô la của bạn sẽ được lợi nhuận phục vụ số lượng lớn nhất của khách hàng và cách tốt nhất để đi để phát triển mạnh. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ bán sản phẩm mới.