Chocolate Rambo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rambo bảo vệ tòa nhà bắn từ nóc hoặc cửa sổ để tiêu diệt kẻ thù của bạn.