Ching Chong Beautiful

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

kiểm tra trò chơi vui nhộn để tâm trạng màu vàng và phong cách, trong đó nhiệm vụ cuối cùng của bạn là để cứu anh trai của bạn. Bắt đầu Hướng dẫn đào tạo kỹ lưỡng.