Chimpy Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con khỉ nhỏ Chimpy nhảy trên tất cả các chuyến du lịch rùa mà không rơi vào nước. Hãy suy nghĩ trước khi bạn bắt đầu như bạn làm vì bạn chỉ có thể dành một lần vào mỗi và có 10 giây để hoàn thành.