Chimney Trouble

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ông già Noel phát quà Giáng Sinh này. Đặt các mảnh được tạo cho bạn một cách để kết nối lò sưởi với các phòng với cây và có thể làm giảm St. rời món quà nhỏ.