Chicken Hockey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những gà con thích chơi khúc côn cầu trên bảng và mang nó rất nghiêm túc, anh tham khảo nhiều và tất cả. Di chuyển chuột con chip màu đỏ của bạn để đạt đĩa và đặt mục tiêu trong các mục tiêu đối diện.