Chicken Eat Ice

Đang tải trò chơi...
Ném gà với súng cao su khổng lồ cho họ để đạt được tất cả các kem trên mỗi màn hình. Bạn có gà màu sắc khác nhau và có đặc điểm khác nhau như trở thành quả bom hay cháy.