Chicken Coop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc gà của bạn đem lại cho họ nước và thực phẩm họ yêu cầu bạn để sản xuất nhiều trứng và nhận được tiền.