chick adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn gà con đến lối ra, nhấp vào gạch và đặt vào mũi tên mà bạn nghĩ rằng thích hợp. Các cấp độ đầu tiên là dễ dàng, nhưng khi bạn tiến bộ tăng khó khăn.