Chic School Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba học sinh trung học cần giúp đỡ của bạn cho một makeover. Chọn kiểu tóc và nhuộm cho họ cảm thấy tốt hơn, quần áo phù hợp nhất cho vị trí và trang điểm tuyệt vời.