Chezzy Chums

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ratites đã đồng ý để ăn cắp thực phẩm, một pho mát giáo và kẹo cho mang bạn đi vào cốc để tiết kiệm. Hãy cẩn thận với trứng, họ phá vỡ vào đầu bạn.