Chevy Cobalt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng lái xe của bạn trong cuộc đua này với nhiều đường cong, kiểm soát Chevrolet của bạn với con trỏ. Nâng cấp các nhãn hiệu của bạn mỗi khi jueges vì ​​hiệu tốt nhất của bạn được đăng ký.