Chef Trainee School

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để nấu ăn ba món ăn khác nhau tại trường dạy nấu ăn này. Cắt thực phẩm, chuẩn bị nước sốt, tất cả mọi thứ là rất phong phú.