Chef Julia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Julia là một nhà hàng nấu ăn và chuẩn bị các món ăn nên được khách hàng yêu cầu. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể cải thiện bếp và làm cho công thức nấu ăn nhanh hơn.