checkers fun!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các quy tắc cơ bản của phụ nữ là: chỉ có thể di chuyển một lúc một thời gian, theo đường chéo, và chỉ về phía trước, trừ khi bạn là nữ hoàng (bạn trở thành nữ hoàng để đạt được phía đối diện) và bạn có thể ăn hai tab theo nếu bạn có rỗng ở giữa .