Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là nhân viên bí mật người Anh Charles 007 và phải giết tất cả những tên trộm. Hãy ra khỏi ẩn của bạn và tìm với con chuột, bắn với nút trái, tải lại súng của bạn và cúi nhấp vào Charles.