Charles 007

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là nhân viên bí mật người Anh Charles 007 và phải giết tất cả những tên trộm. Hãy ra khỏi ẩn của bạn và tìm với con chuột, bắn với nút trái, tải lại súng của bạn và cúi nhấp vào Charles.