chain reaction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đánh dấu bằng cách gạch chéo tất cả các số liệu có được cùng một màu sắc hoặc hình dạng giống nhau và chỉ theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Họ không có được ở bên nhau để vượt qua thập giá. Sử dụng các phím mũi tên để chọn một trong 22 cấp độ.