Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cerise Hood Ever After cao đã trưa này với con sói cho trà, vì vậy nó phải đi coiffed, mặc quần áo và trang bị đúng cách cho dịp này.