Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Cerise Hood Ever After cao đã trưa này với con sói cho trà, vì vậy nó phải đi coiffed, mặc quần áo và trang bị đúng cách cho dịp này.