Cerillas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các số trận đấu mà bạn chỉ ra dưới đây có để có được hình vuông cùng họ yêu cầu.