Cereus Peashy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai chế độ chơi; các 'Challenge Mode' với hai lỏng lẻo và "Story Mode" trong đó chiến đấu thông qua màn hình trận đánh khác nhau. Năm thứ hai, bạn sẽ giải thích từng động tác bước Peashy cây xương rồng. Kiên nhẫn, cần để tải!