Celtic Village

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tương lai của một ngôi làng Celtic, hãy hoàn thành các mục tiêu. Nhược điểm duy nhất là nó là tiếng Pháp nhưng là khá trực quan và ngay lập tức biết làm thế nào để chơi.