Celtic Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng tôi đã chuyển đi một chút từ nguồn gốc châu Á của mình để trình bày các Celtic Mahjong. Viking phiên bản của trò chơi đáng kính này, tuy nhiên, nó bị chi phối bởi các quy tắc tương tự.