Celebrity Hair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã biết đến nhiều nhất của thời điểm nổi tiếng như Lady Gaga, Fergie, Rihanna và nhiều hơn nữa kiểu tóc. Bạn có thể bắt chước trang phục của họ cũng với quần áo và trang điểm.